Dis Baman an Piderman dey is da bestist fwends.

"Baman Piderman - Hab Da Sleepover"

Piderman is scared so Baman shows da magic trick!