Dis Baman an Piderman dey is da bestist fwends.

"Baman Piderman - Escape Da Cakes"

Tuba tells Piderman how to escape Baman from da cakes he made.