CSI: Miami News

Adam Rodriguez Returning to CSI: Miami Full-Time Next Season
CSI MIAMI "Miami, We Have a Problem" Season 8 Episode 15 - Preview
CSI MIAMI "In the Wind" Season 8 Episode 14
CSI MIAMI "Die By The Sword" Season 8 Episode 13 - Preview
Promo - CSI: Miami 8.12 "Show Stopper"
Anthony Michael Hall on CSI Miami Season 8 (Photos)
CSI MIAMI "Show Stopper" Season 8 Episode 12 - Preview
CSI MIAMI "Show Stopper" Episode Photos