CSI: Miami Season 9 Episode 2 Reviews

CSI: MIAMI ''Sudden Death'' Review Season 9, Episode 2
CSI: MIAMI ''Sudden Death'' Review Season 9, Episode 2