Emiri Katou poster

Emiri Katou

Emily Kato (, born November 26, 1983) is a female Japanese voice actress working for 81 Produce.