Hawaii Five-0 Season 1 Reviews

HAWAII FIVE-0 Season Finale “Oia’i'o” Review
'Hawaii Five-O' 1.24 'Oia'i'o' Review: 'Did We Just Jump The Shark?'
Hawaii Five-O Review: "Oia'i'o"
HAWAII FIVE-0 “Ua Hiki Mai Kapalena Pau” Review
'Hawaii Five-O' 1.23 'Ua Hiki Mai Kapalena Pau' Review
Hawaii Five-O Review: "Ua Hiki Mai Kapalena Pau"
HAWAII FIVE-0 “Ho’ohuli Na’au” Review
'Hawaii Five-O' 1.22 'Ho'ohuli Na'au' Review