Ikki Tousen Reviews

Ikki Tousen Dragon Destiny Season 1 Review
Ikki Tousen: Xtreme Xecutor Anime Announced for 2010 AnimeReel Preview