Merlin News

Merlin “A Herald Of The New Age” Season 4 Episode 10
MERLIN “Lancelot du Lac” Season 4 Episode 9
MERLIN “Lamia” Season 4 Episode 8
MERLIN “The Secret Sharer” Season 4 Episode 7
MERLIN “A Servant of Two Masters” Season 4 Episode 6
MERLIN “His Father’s Son” Season 4 Episode 5
MERLIN “Aithusa” Season 4 Episode 4
MERLIN “The Wicked Day” Season 4 Episode 3