Miki Itou poster

Miki Itou

Miki Ito (Hirano Miki, born October 21, 1962) is a well-known veteran seiyu, born in Tokyo, Japan.