Nikita Season 1 Episode 2 News

TV Tonight: What's On Thursday 9/16
'Nikita': Alex the mole gets activated
Sneak Peek - Nikita 1.02 â??2.0â?³
Photos - Nikita 1.02 ''2.0''