Nikita Season 3 Episode 15 Reviews

Nikita Season 3 Review “Inevitability”
'Nikita' Recap: Alex Opposes Nikita in 'Inevitability'
Nikita Review: Return From Slippery Slope's Edge