Whitney Season 1 Episode 20 News

Whitney (NBC) “G-Word” Episode 20