A'Bhuth (Level A Maths)

15 minutes

Children's education show

15 minutes

Children's education show

Episodes

All »
Previous Episodes
Tha Granaidh ag innse do Chalum càite am bu chòir dha na dèideagan a bhith.

Granny shows Calum where to position toys in the shop.

0 watches

Tha Granaidh ag innse do Chalum càite am bu chòir dha na dèideagan a bhith. Granny shows Calum where to position toys in the shop.
Series Finale
Tha Calum a' dèanamh sailead le measan ach feumaidh e leth melon, cairteal de bhanana agus 10 grapes ullachadh.

Preparing a fruit salad, Calum needs half a melon, a quarter of a banana and 10 grapes.

0 watches

s1e19 Bloighean (Fractions)
March 12, 2010
Tha Calum a' dèanamh sailead le measan ach feumaidh e leth melon, cairteal de bhanana agus 10 grapes ullachadh. Preparing a fruit salad, Calum needs half a melon, a quarter of a banana and 10 grapes.
14
Tomhas-Lionadh (Volume)
November 6, 2009
November 6, 2009
Tomhas-Lionadh (Volume)
16
Airgead (Money)
November 27, 2009
November 27, 2009
Airgead (Money)
17
Uair (Time)
December 4, 2009
December 4, 2009
Uair (Time)
11
Faid (Length)
January 15, 2010
January 15, 2010
Faid (Length)
11
Cuideam (Weight)
January 22, 2010
January 22, 2010
Cuideam (Weight)

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.