Am Posadh Hiortadh

Am Posadh Hiortadh poster 1 track
Status: Concluded
Duration:
60 min

Òrain, bàrdachd, dealbhan agus sgeulachdan a' toirt tuairmse dhuinn air beatha nan Gaidheal air Hiort. A drama-documentary examining life on St Kilda prior to the 1930 evacuation.

16
December 2, 2012
Series Finale

Show Lists

See All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

0 show lists

Ratings & Reviews

See All »

This show has not been rated or reviewed yet.

0 ratings
0 reviews