An Gille Fortanach/The Luckiest Boy

An Gille Fortanach/The Luckiest Boy poster 2 tracks
Status: Hiatus
Airs: Mondays, 6:20 PM ET on BBC Alba (15 min)

Comadaidh tiamhaidh airson teaghlach a' sealltain an taobh cruaidh de shoirbheachas agus fortan tro shùilean Calum Mac, deugair à Glaschu aig a bheil a h'uile rud, ach nach eil ag iarraidh... More

Comadaidh tiamhaidh airson teaghlach a' sealltain an taobh cruaidh de shoirbheachas agus fortan tro shùilean Calum Mac, deugair à Glaschu aig a bheil a h'uile rud, ach nach eil ag iarraidh dad dheth! An diugh, tha suidheachadh doirbh aig Calum: feumaidh e an dreuchd aig a bhràthair a shabhaladh mus dig e fotha ann an saoghal na 'charts'! Poignant family sitcom pilot, parodying the supposedly glamorous side of fame and fortune as seen through the eyes of Calum Mac, a teenage Glasgow Gael who's got it all, and wants none of it. Today Calum and his mates have a dilemma - to save his brother's music career or let him sink into chart oblivion.

December 30, 2013
Series Premiere

Show Lists

See All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

0 show lists

Ratings & Reviews

See All »

This show has not been rated or reviewed yet.

0 ratings
0 reviews