Fresh Guacamole poster

Fresh Guacamole

Transforming familiar objects into fresh guacamole.