Ray Donovan Season 1 Episode 7 Reviews

'Ray Donovan' 1.7 and Whitey Bulger
RAY DONOVAN: "NEW BIRTHDAY" REVIEW
‘Ray Donovan,’ Season 1, Episode 7, ‘New Birthday’: TV Recap