Shinobu Hashimoto poster

Shinobu Hashimoto

Appearances

Watch Rashomon online
Rashomon

1950

as Writer