The Voice Season 5 Episode 5 News

'The Voice' Season 5: Meet Blake Shelton's Team
Exclusive Voice Sneak Peek: Did Adam Levine Sabotage Blake Shelton?