A'Bhuth (Level A Maths)

15 minutes

Children's education show

15 minutes

Children's education show

Episodes

All »
Previous Episodes
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 20 - Suidheachadh is Gluasad (Position and Movement)

0 watches

0 reviews

Tha Granaidh ag innse do Chalum càite am bu chòir dha na dèideagan a bhith. Granny shows Calum where to position toys in the shop.
Series Finale
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 19 - Bloighean (Fractions)

0 watches

0 reviews

s1e19 Bloighean (Fractions)
March 12, 2010
Tha Calum a' dèanamh sailead le measan ach feumaidh e leth melon, cairteal de bhanana agus 10 grapes ullachadh. Preparing a fruit salad, Calum needs half a melon, a quarter of a banana and 10 grapes.
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 5 - Tomhas-Lionadh (Volume)
s1e5 Tomhas-Lionadh (Volume)
November 6, 2009
November 6, 2009
Tomhas-Lionadh (Volume)
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 8 - Airgead (Money)
s1e8 Airgead (Money)
November 27, 2009
November 27, 2009
Airgead (Money)
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 9 - Uair (Time)
s1e9 Uair (Time)
December 4, 2009
December 4, 2009
Uair (Time)
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 11 - Faid (Length)
s1e11 Faid (Length)
January 15, 2010
January 15, 2010
Faid (Length)
Watch A'Bhuth (Level A Maths) Season 1 Episode 12 - Cuideam (Weight)
s1e12 Cuideam (Weight)
January 22, 2010
January 22, 2010
Cuideam (Weight)

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.