Aig Baile

Aig Baile poster

30 minutes

Sùil air an dòigh-beatha thraidiseanta ann an coimhearsnachdan ionadail, le cudrom sònraichte air òrain. A look at traditional life in local communities, with an emphasis on song.

30 minutes

Sùil air an dòigh-beatha thraidiseanta ann an coimhearsnachdan ionadail, le cudrom sònraichte air òrain. A look at traditional life in local communities, with an emphasis on song.

Episodes

All »
Previous Episodes
Ceol agus orain a Port na h-Abhainne, air a libhrigeadh le Sim MacCoinnich. / Music and song from Portnahaven, presented by Simon Mackenzie.

0 watches

0 reviews

s1e5 Port na h-Abhainne
April 21, 1994
Ceol agus orain a Port na h-Abhainne, air a libhrigeadh le Sim MacCoinnich. / Music and song from Portnahaven, presented by Simon Mackenzie.
Ceol agus orain a Port nan Long, air a libhrigeadh le Sim MacCoinnich. / Music and song from Portnalong, presented by Simon Mackenzie.

0 watches

0 reviews

s1e6 Port nan Long
April 22, 1993
Ceol agus orain a Port nan Long, air a libhrigeadh le Sim MacCoinnich. / Music and song from Portnalong, presented by Simon Mackenzie.
Series Finale
Webtv featured
s1e1 Ath Tharracail
March 18, 1993
March 18, 1993
Ath Tharracail
Series Premiere
Webtv featured
s1e2 Tiriodh
March 25, 1993
March 25, 1993
Tiriodh
Webtv featured
s1e3 Muile
April 1, 1993
April 1, 1993
Muile
Webtv featured
s1e4 Cinn Taile
April 8, 1993
April 8, 1993
Cinn Taile
Webtv featured
s1e5 Port na h-Abhainne
April 21, 1994
April 21, 1994
Port na h-Abhainne
Webtv featured
s1e6 Port nan Long
April 22, 1993
April 22, 1993
Port nan Long
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.