Aig Cridhe ar Ciuil

Mondays, 11:10 PM ET on BBC ALBA

30 minutes

The role of song in the world of the Gael

Mondays, 11:10 PM ET on BBC ALBA

30 minutes

The role of song in the world of the Gael

Episodes

All »
Previous Episodes
Tha cogadh air a bhi na phàirt do bheatha nan Gàidheal agus cliù aig na Gàidheal mar shaighdearan aig muir is air tir. Tha am prògram seo a' rannsachadh cogadh mar chuspair òrain nan Gàidheal aig am nuair a bha a' rìoghachd a' comharrachadh gu ro 60 bliadhna bho thànaig an darna cogadh gu ceann.

The series exploring the music of the Gael concludes with a special edition to mark the 60th anniversary of the end of the Second World War. The experience of the Gael as soldier at home and abroad is a common theme in the work of the bards and Calum MacDonald explores their stories in song. Performers include Julie Fowlis.

0 watches

0 reviews

Tha cogadh air a bhi na phàirt do bheatha nan Gàidheal agus cliù aig na Gàidheal mar shaighdearan aig muir is air tir. Tha am prògram seo a' rannsachadh cogadh mar chuspair òrain nan Gàidheal aig am nuair a bha a' rìoghachd a' comharrachadh gu ro 60 bliadhna bho thànaig an darna cogadh gu ceann. The series exploring the music of the Gael concludes with a special edition to mark the 60th anniversary of the end of the Second World War. The experience of the Gael as soldier at home and abroad is a common theme in the work of the bards and Calum MacDonald explores their stories in song. Performers include Julie Fowlis.
Season Finale
Tha gach taobh de bheatha an duine ri fhaighinn ann an òrain nan Gàidheal agus thar na linntean tha poilitigs an am ri lorg unnta. Bho Blàr Chulodair gu strì an fhearainn bha sùil nam bàrd oirre uile. Tha Donaidh Murdo MacLeòid, Cathy Anna Nic a Phì agus Anna Nic na Ceàrdaich a' seinn.

Music series which explores the place of song in the world of the Gael, and the intrinsic link between song, language, landscape and people. A look at some of the many songs that have political themes. Featuring new performances from Donnie Murdo MacLeod, Cathy Ann MacPhee, and Anne Sinclair.

0 watches

0 reviews

Tha gach taobh de bheatha an duine ri fhaighinn ann an òrain nan Gàidheal agus thar na linntean tha poilitigs an am ri lorg unnta. Bho Blàr Chulodair gu strì an fhearainn bha sùil nam bàrd oirre uile. Tha Donaidh Murdo MacLeòid, Cathy Anna Nic a Phì agus Anna Nic na Ceàrdaich a' seinn. Music series which explores the place of song in the world of the Gael, and the intrinsic link between song, language, landscape and people. A look at some of the many songs that have political themes. Featuring new performances from Donnie Murdo MacLeod, Cathy Ann MacPhee, and Anne Sinclair.
20
s1e1 Episode 1
August 14, 2010
August 14, 2010
Episode 1
Series Premiere
21
s1e2 Episode 2
August 21, 2010
August 21, 2010
Episode 2
22
s1e3 Episode 3
August 28, 2010
August 28, 2010
Episode 3
23
s1e4 Episode 4
September 4, 2010
September 4, 2010
Episode 4
24
s1e5 Episode 5
September 11, 2010
September 11, 2010
Episode 5
25
s1e6 Òrain mara (Sea Songs)
September 18, 2010
September 18, 2010
Òrain mara (Sea Songs)
27
Season Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.