Air An Rathad

Mondays, 10:30 PM ET on BBC ALBA

30 minutes

Air An Rathad

Mondays, 10:30 PM ET on BBC ALBA

30 minutes

Air An Rathad

Episodes

All »
Previous Episodes
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 9 - Wacky Races Special

0 watches

0 reviews

s5e9 Wacky Races Special
March 28, 2013
Thigibh còmhla ri Ailig Dòmhnallach, neach-aithris nan Rèisean Craicte, airson tuilleadh amaideas agus ploy le sgioba Air an Rathad ann am prògram sònraichte nan Rèisean Craicte! Na dubhlaìn as fhèarr leibh bho sreath 5 gu lèir anns an aon phrògram - abair dibhearsain dhuibh! Join Wacky Race commentator Alec MacDonald for more fun and mayhem from the Air an Rathad team with this Wacky Races Special! Your favourite funny features from series five handily combined in one programme - now that's entertainment!
Season Finale
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 8 - Episode 8

0 watches

0 reviews

s5e8 Episode 8
January 3, 2013
Tha ar seann charaid, 'Rollover Roy' a' feuchainn ann an Ralaidh Taobh Spè le càr ùr agus le neach-iùil ùr - an tèid aca air an càr a chumail gun car a chur dhe an turas seo? Tha Fiona a' toirt caraid gu math sònraichte air cuairt ann am Mini Roadster ùr - abair thusa gu bheil e 'cool' ach tha e caran fuar cuideachd airson aimsir na h-Alba! 'S e an Landrover, càr air a bheil na milleanan dèidheil, an càr mu dheireadh a tha Cudaig a' taghadh, agus tha gnothaichean a' tighinn gu crìoch ann an Wacky Races - ma tha thu a' smaointinn gu bheil an gnothach seachad, tha thu fada ceàrr! Old friend 'Rollover Roy' is competing in the Speyside Rally with a new car and a new navigator - can they keep the car upright this time? Fiona enjoys taking a furry friend for a spin in the new Mini Roadster, uber cool but a tad chilly for the Scottish climate! Cudig's final classic of the series is the Landrover, a reliable workhorse loved my millions; and it's a thrilling end to Wacky Races - if you think it's a done deal, think again!
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 2 - Episode 2
s4e2 Episode 2
November 10, 2011
November 10, 2011
Episode 2
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 3 - Episode 3
s4e3 Episode 3
November 17, 2011
November 17, 2011
Episode 3
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 4 - Episode 4
s4e4 Episode 4
November 24, 2011
November 24, 2011
Episode 4
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 5 - Episode 5
s4e5 Episode 5
December 1, 2011
December 1, 2011
Episode 5
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 6 - Episode 6
s4e6 Episode 6
December 8, 2011
December 8, 2011
Episode 6
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 7 - Episode 7
s4e7 Episode 7
December 15, 2011
December 15, 2011
Episode 7
Watch Air An Rathad Season 4 Episode 9 - Episode 9
s4e9 Episode 9
April 9, 2012
April 9, 2012
Episode 9
Season Finale
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 1 - Episode 1
s5e1 Episode 1
November 15, 2012
November 15, 2012
Episode 1
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 2 - Episode 2
s5e2 Episode 2
November 22, 2012
November 22, 2012
Episode 2
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 3 - Episode 3
s5e3 Episode 3
November 29, 2012
November 29, 2012
Episode 3
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 4 - Episode 4
s5e4 Episode 4
December 6, 2012
December 6, 2012
Episode 4
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 5 - Episode 5
s5e5 Episode 5
December 13, 2012
December 13, 2012
Episode 5
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 6 - Episode 6
s5e6 Episode 6
December 20, 2012
December 20, 2012
Episode 6
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 7 - Episode 7
s5e7 Episode 7
December 27, 2012
December 27, 2012
Episode 7
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 8 - Episode 8
s5e8 Episode 8
January 3, 2013
January 3, 2013
Episode 8
Watch Air An Rathad Season 5 Episode 9 - Wacky Races Special
s5e9 Wacky Races Special
March 28, 2013
March 28, 2013
Wacky Races Special
Season Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.