Air An Toir

30 minutes

Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations

30 minutes

Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations

Episodes

All »
Previous Episodes
Tha Air an Toir ag innse sgeulachdan Gàidheal a thog oir a nall thairis agus a fhuair iad fhèin ann a suidheachaidhean neo-àbhaisteach neo a rinn ainm dhaibh fhèin nan dachaidh ur. Bha Iseabail Ros a bhuinneadh don Eilean Sgitheanach an cois luchd-mediceach a bh'anns na Balkans aig am a chiad chogaidh. Tha na cuimhneachain a dh'fhag i air na chunnaic i a' toirt sealladh àraidh air na thachair.

The lives of Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations. The story of Ishbel Ross from the Isle of Skye, who gives a personal account of serving with the Scottish Women's Hospital Unit on the Balkan Front during WW1, describing the events and their consequences.

0 watches

0 reviews

s1e4 Episode 4
April 10, 2009
Tha Air an Toir ag innse sgeulachdan Gàidheal a thog oir a nall thairis agus a fhuair iad fhèin ann a suidheachaidhean neo-àbhaisteach neo a rinn ainm dhaibh fhèin nan dachaidh ur. Bha Iseabail Ros a bhuinneadh don Eilean Sgitheanach an cois luchd-mediceach a bh'anns na Balkans aig am a chiad chogaidh. Tha na cuimhneachain a dh'fhag i air na chunnaic i a' toirt sealladh àraidh air na thachair. The lives of Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations. The story of Ishbel Ross from the Isle of Skye, who gives a personal account of serving with the Scottish Women's Hospital Unit on the Balkan Front during WW1, describing the events and their consequences.
Tha Air an Toir ag innse sgeulachdan Gàidheal a thog oir a nall thairis agus a fhuair iad fhèin ann a suidheachaidhean neo-àbhaisteach neo a rinn ainm dhaibh fhèin nan dachaidh ur . Tha Seumas Dòmhnallach ag innse sgeulachd Aonghas MacAsgaill a dh' fhàg a dhachaidh ann an Eilean Sgitheanach aig aois 22 bliadhna gus cuairt car iongantach a ghabhail tro Afraga.

Air an Toir follows the lives of individual Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations. Angus Macaskill from the Isle of Skye was just 22 years of age when he answered an advertisment for an extraordinary motor expedition across the continent of Africa. Seumas MacDonald follows his remarkable journey.

0 watches

0 reviews

s1e3 Episode 3
April 3, 2009
Tha Air an Toir ag innse sgeulachdan Gàidheal a thog oir a nall thairis agus a fhuair iad fhèin ann a suidheachaidhean neo-àbhaisteach neo a rinn ainm dhaibh fhèin nan dachaidh ur . Tha Seumas Dòmhnallach ag innse sgeulachd Aonghas MacAsgaill a dh' fhàg a dhachaidh ann an Eilean Sgitheanach aig aois 22 bliadhna gus cuairt car iongantach a ghabhail tro Afraga. Air an Toir follows the lives of individual Gaels whose global journeys found them in extraordinary situations. Angus Macaskill from the Isle of Skye was just 22 years of age when he answered an advertisment for an extraordinary motor expedition across the continent of Africa. Seumas MacDonald follows his remarkable journey.
42
s1e1 Episode 1
March 29, 2007
March 29, 2007
Episode 1
Series Premiere
43
s1e2 Episode 2
March 27, 2007
March 27, 2007
Episode 2
44
s1e3 Episode 3
April 3, 2009
April 3, 2009
Episode 3
45
s1e4 Episode 4
April 10, 2009
April 10, 2009
Episode 4
46
s1e5 Sir John MacKenzie
May 10, 2007
May 10, 2007
Sir John MacKenzie
47
s1e6 Seumas Moireasdan
May 17, 2007
May 17, 2007
Seumas Moireasdan
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.