Episode 15: Second Half Preliminary Round 3 - Cruz vs Shriner & Bond vs Toyebo

Reality TV Buzz

Episode 15

Rating Stats

1 rating

AVG: 5.0