Episode 4: San Diego, California I

Reality TV Buzz