Twitv01

Episode 412: Pokemon Black/White, EA Gains A New Studio,

Twitv01