Twitv04

Links for Nura: Rise of the Yokai Clan S2E25: Rikuo’s Declaration

Episode 25

244 watches

December 18, 2011
In order to defeat the powerful Abe no Seimei, the Nura clan yokai and Tono yokai entrust their power of a Hundred Demons to Rikuo.
Series Finale
December 18, 2011
Series Finale
In order to defeat the powerful Abe no Seimei, the Nura clan yokai and Tono yokai entrust their power of a Hundred Demons to Rikuo.
Twitv04