Twitv02

Episode 511: Cheney vs. Obama, again

Episode 511
Twitv02