Twitv01

Episode 511: Cheney vs. Obama, again

Episode 511
Twitv01