Twitv04

Episode 715: Sen. Cornyn (R-TX) to Sotomayor:

Twitv04