Episode 24: San Diego: Episode 24

Reality TV Buzz