Episode 133: Tyra speaks to plus-size women

Talk & Late Night Buzz

Episode 133