Episode 48: Minneapolis, MN (taped 11/28/00)

USA Network Buzz