Episode 13: Philadelphia, Pennsylvania (taped 3/26/02)

USA Network Buzz