Episode 15: Tucson, Arizona (taped 4/9/02)

USA Network Buzz