Episode 17: Peoria, Illinois (taped 4/23/02)

USA Network Buzz