Episode 37: Minneapolis, Minnesota (taped 9/10/02)

USA Network Buzz