Episode 50: Atlanta, Georgia (taped 12/10/02)

USA Network Buzz