Episode 52: Tulsa, Oklahoma (taped 12/22/02)

USA Network Buzz