Episode 2: Tucson, Arizona (taped 1/7/03)

USA Network Buzz