Episode 39: Philadelphia, Pennsylvania (taped 9/23/03)

USA Network Buzz