Episode 44: Atlanta, Georgia (taped 10/28/03)

USA Network Buzz