Episode 47: Houston, Texas (taped 11/18/03)

USA Network Buzz