Episode 10: Savannah, Georgia taped (3/2/04)

USA Network Buzz