Episode 30: Philadelphia, Pennsylvania (taped 7/20/04)

USA Network Buzz