Episode 23: Kansas City, Missouri

USA Network Buzz