Episode 13: Kansas City, Missouri

USA Network Buzz