Episode 43: Kansas City, Missouri

USA Network Buzz