Episode 33: Kansas City, Missouri

USA Network Buzz