A' Sireadh Uaigneas/In Search of Solitude

Watch A' Sireadh Uaigneas/In Search of Solitude Online

Mondays, 9:00 PM ET on BBC ALBA

45 minutes

Nuair a chuir e roimhe fhèin iomradh thar a' Chuain Sgìth eadar Steòrnabhagh is Ulapul o chionn còig bliadhna, bha e a' coimhead coltach gu robh Niall Iain Dòmhnallach air fìor dhùbhlan a thoirt dha fhèin. Cha robh ann an sin ge-tà ach a' chiad bhlas. An ath rud bha a shùil air a' Chuan Siar agus turas na aonar eadar New York agus Steòrnabhagh. Thàinig an t-ainm NY2SY gu furasta ach mar a chithear, cha tàinig mòran eile. Tha am prògram a' leantainn Niall Iain thairis air dà bhliadhna 's e a' siubhal fad Bhreatainn ag ionnsachadh sgilean ùra, a' tional airgid agus a' gabhail comhairle bho fheadhainn a bha thall is a chunnaic. Agus sin uile is e a' feuchainn ri taic a chumail ri carthannas tinneas inntinn, is e taingeil airson an taic a bha e fhèin air fhaighinn. Niall Iain Macdonald got a taste for adventure on his first solo row when he crossed the Minch from Stornoway to Ullapool five years ago. The adventure seemed daring at the time but it was a mere drop in the ocean compared to his next challenge - a solo row across the mighty North Atlantic Ocean from New York to Stornoway. The programme follows Niall Iain through more than two years of physical, mental and financial preparation, travelling the length of Britain, visiting those who have been there and got the tee-shirt, undertaking survival and navigation training while also trying to raise money and awareness of his chosen mental health charity.

Mondays, 9:00 PM ET on BBC ALBA

45 minutes

Nuair a chuir e roimhe fhèin iomradh thar a' Chuain Sgìth eadar Steòrnabhagh is Ulapul o chionn còig bliadhna, bha e a' coimhead coltach gu robh Niall Iain Dòmhnallach air fìor dhùbhlan a thoirt dha fhèin. Cha robh ann an sin ge-tà ach a' chiad bhlas. An ath rud bha a shùil air a' Chuan Siar agus turas na aonar eadar New York agus Steòrnabhagh. Thàinig an t-ainm NY2SY gu furasta ach mar a chithear, cha tàinig mòran eile. Tha am prògram a' leantainn Niall Iain thairis air dà bhliadhna 's e a' siubhal fad Bhreatainn ag ionnsachadh sgilean ùra, a' tional airgid agus a' gabhail comhairle bho fheadhainn a bha thall is a chunnaic. Agus sin uile is e a' feuchainn ri taic a chumail ri carthannas tinneas inntinn, is e taingeil airson an taic a bha e fhèin air fhaighinn. Niall Iain Macdonald got a taste for adventure on his first solo row when he crossed the Minch from Stornoway to Ullapool five years ago. The adventure seemed daring at the time but it was a mere drop in the ocean compared to his next challenge - a solo row across the mighty North Atlantic Ocean from New York to Stornoway. The programme follows Niall Iain through more than two years of physical, mental and financial preparation, travelling the length of Britain, visiting those who have been there and got the tee-shirt, undertaking survival and navigation training while also trying to raise money and awareness of his chosen mental health charity.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch A' Sireadh Uaigneas/In Search of Solitude Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
December 13, 2013
Nuair a chuir e roimhe fhèin iomradh thar a' Chuain Sgìth eadar Steòrnabhagh is Ulapul o chionn còig bliadhna, bha e a' coimhead coltach gu robh Niall Iain Dòmhnallach air fìor dhùbhlan a thoirt dha fhèin. Cha robh ann an sin ge-tà ach a' chiad bhlas. An ath rud bha a shùil air a' Chuan Siar agus turas na aonar eadar New York agus Steòrnabhagh. Thàinig an t-ainm NY2SY gu furasta ach mar a chithear, cha tàinig mòran eile. Tha am prògram a' leantainn Niall Iain thairis air dà bhliadhna 's e a' siubhal fad Bhreatainn ag ionnsachadh sgilean ùra, a' tional airgid agus a' gabhail comhairle bho fheadhainn a bha thall is a chunnaic. Agus sin uile is e a' feuchainn ri taic a chumail ri carthannas tinneas inntinn, is e taingeil airson an taic a bha e fhèin air fhaighinn. Niall Iain Macdonald got a taste for adventure on his first solo row when he crossed the Minch from Stornoway to Ullapool five years ago. The adventure seemed daring at the time but it was a mere drop in the ocean compared to his next challenge - a solo row across the mighty North Atlantic Ocean from New York to Stornoway. The programme follows Niall Iain through more than two years of physical, mental and financial preparation, travelling the length of Britain, visiting those who have been there and got the tee-shirt, undertaking survival and navigation training while also trying to raise money and awareness of his chosen mental health charity.
Watch A' Sireadh Uaigneas/In Search of Solitude Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
December 13, 2013
December 13, 2013
Episode 1

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.